Διαδικασία συνεργασίας – Σχεδιασμού

01
Επιλογή τύπου συσκευασίας και καθορισμός προδιαγραφών συσκευασίας
02
Σχεδιασμός βάση προδιαγραφών και προσαρμογή εκτυπώσεων πάνω στη συσκευασία
03
Παραγωγή συσκευασιών βάση των προδιαγραφών
cartontec χαρτοκιβωτια

Τα προϊόντα βιομηχανικής συσκευασίας μπορεί να παραχθούν στις διαστάσεις που επιθυμεί ο κάθε πελάτης ώστε να καλυφθεί κάθε ανάγκη.

Για τις ειδικές συσκευασίες ο πελάτης θα πρέπει να στείλει τις προδιαγραφές και διαστάσεις, ώστε το σχεδιαστικό μας τμήμα να παράξει τη ζητούμενη συσκευασία με βάση τις ζητούμενες προδιαγραφές.

Για τις συσκευασίες Shelf Ready Packaging ο πελάτης μπορεί να στείλει τις γενικές προδιαγραφές του καθώς και το ίδιο το προϊόν, ώστε πάνω σε αυτό (διαστάσεις και χαρακτηριστικά του), να σχεδιαστεί η συσκευασία.

Μετά την παραγωγή της πρωτότυπης συσκευασίας και την αποδοχή του πελάτη γίνεται η μαζική παραγωγή της συσκευασίας.


Σε όλα τα προϊόντα γίνεται προσαρμογή του λογοτύπου και των εκτυπώσεων πάνω στη συσκευασία.

Back to top
 
espa